Lõi phun gốm xốp

  • Lõi phun gốm xốp

    Lõi phun gốm xốp

    Lõi phun gốm xốpcủa thuốc lá điện tử có đặc điểm là độ xốp cao,tốc độ bấc cao, khả năng chịu nhiệt độ cao, mạch in màng dày, vv Nó nóng lên nhanh hơn và đều hơn và phạm vi nhiệt độ được kiểm soát chính xác hơn.Những đặc điểm nàylàm cho quá trình nguyên tử hóa chất lỏng đầy đủ hơn vàkhông dễ sinh ra lo lắng.