Phần tử áp suất gốm điện dung

  • Phần tử áp suất gốm điện dung

    Phần tử áp suất gốm điện dung

    Điện dungyếu tố áp suất gốm(CCP) là một sản phẩm dành riêng cho thị trường ô tô.Quy trình đúc chính xác được áp dụng để bình thường hóa việc sản xuất chất nền cảm biến.Lò hầm quay tự động cải thiện độ ổn định thiêu kết để tạo ra chất nền cảm biến tốt hơn.Chất nền của chúng tôi có độ chính xác xử lý cao và độ ổn định vật liệu tốt, có thể cải thiện chất lượng của cảm biến.