Trục gốm Alumina / Phốt trục

  • Nhôm oxit Trục gốm / Phốt trục

    Nhôm oxit Trục gốm / Phốt trục

    Chúng tôi áp dụng quy trình đúc chính xác sản xuất quy mô lớn trục gốm nhôm, ổ trục gốm.Trục gốm nhôm, ổ trục gốm chịu nhiệt và lạnh, lực đàn hồi nhỏ, chịu áp lực, trọng lượng nhẹ, hệ số ma sát nhỏ và vì vậy một số ưu điểm, được sử dụng rộng rãi trong động cơ số cao.